Артерії передпліччя.

Променева артерія

Променева артерія (a. radialis) постачає кров’ю передпліччя і кисть. Спочатку знаходиться між m. pronator teres і m. brachioradialis, потім лягає в sulcus radialis і в дистальної частини передпліччя розташовується між m. brachioradialis, m. flexor carpi radialis і m. flexor digitorum superficialis (рис. 399). В цьому місці вона знаходиться на передній поверхні променевої кістки і легко пальпується. У дистального кінця променевої кістки променева артерія розділяється на гілки і одна з них переходить на тильну поверхню зап’ясткового суглоба, розташовуючись під сухожиллями довгого і короткого розгиначів кисті і довгою, відводить м’язи I пальця. Від променевої артерії відходять:
399. Артерії передпліччя. 1 – a. collateralis ulnatis superior; 2 – a. collateralis ulnaris inferior; 3 – a. recurrens ulnaris; 4 – a. ulnaris; 5 – a. radialis; 6 – a. interossea communis; 7 – a. interossea anterior; 8 – a. interossea posterior; 9 – a. recurrens; radialis

1) променева поворотна артерія (а. recurrens radialis) бере участь в утворенні артеріальної мережі ліктьовий області, починається від початку а. radialis в ліктьовий ямці;

2) долонна зап’ястного гілку (r. carpeus palmaris) відділяється на рівні зап’ясткового суглоба, постачає кров’ю його і шкіру. Анастомозуючих з подібною гілкою з ліктьової артерії;

3) поверхнева долонна гілка (ramus palmaris superficialisis) відходить на рівні шіловідного відростка променевої кістки, з’єднується з подібною гілкою від ліктьової артерії, обидві артерії беруть участь в утворенні поверхневої долонної артеріальної дуги. Потім з передньої поверхні передпліччя глибока гілка променевої артерії, проходячи під сухожиллями м’язів довгого і короткого розгиначів I пальця і ​​довгою, відводить цей палець м’язи, направляється до першого міжпальцевих проміжків, де переходить у глибоку артеріальну дугу кисті (arcus volaris profundus). Гілки променевої артерії частково постачають кров’ю передпліччя і кисть.
Ліктьова артерія

Ліктьова артерія (a. ulnaris) в 70% випадків розвинена гірше, ніж променева артерія (рис. 399). Почавшись від плечової артерії в глибині ліктьової ямки, ліктьова артерія прямує у бік ліктьовий поверхні передпліччя, розташовуючись під м’язами, які починаються від присереднього виростка плеча, потім проходить між глибоким і поверхневим сгибателями пальців, з одного боку, і ліктьовим сгибателем – з іншого. На кисть проникає під retinaculum flexorum.

Гілки ліктьової артерії:

1. Поворотна ліктьова артерія (a. recurrens ulnaris) відділяється у початку ліктьової артерії і піднімається до ліктьового суглоба, де утворює артеріальну мережу.

2. Загальна межкостная артерія (а. interossea communis) представляє короткий стовбур, який у верхній частині передпліччя ділиться на передню і задню міжкісткової артерії (aa. interosseae anterior et posterior):

а) передня артерія (a. interossea anterior) розташовується на передній поверхні міжкісткової мембрани передпліччя. Від цієї артерії починається серединна артерія (a. mediаnа), що супроводжує n. medianus. В області квадратного пронатора а. interossea anterior розділяється на передню і задню гілки. Передня гілка закінчується в долонній артеріальної мережі, задня – прободает міжкісткової мембрану передпліччя і вступає в дорсальну мережу зап’ястя;

б) задня межкостная артерія (а. interossea posterior) виходить на задню поверхню передпліччя, розташовуючись під m. supinator, потім опускається по межкостной мембрані до зап’ясткового суглоба, де анастомозуючих з передньою межкостной артерією і бере участь в утворенні долонній артеріальної мережі.

Від початку задньої межкостной артерії відходить межкостная поворотна артерія (a. interossea recurrens), що вступає в ліктьову артеріальну мережу.

3. Долонна та тильна зап’ястні гілки (rr. carpei palmaris et dorsalis) в області променево-зап’ясткового суглоба беруть участь в утворенні його артеріальної мережі.

Comments are closed.