Артерії кісті.

Кровопостачання кисті здійснюється кінцевими гілками ліктьової і променевої артерій, формуючими артеріальні долонні дуги – поверхневу і глибоку.
Поверхнева долонна дуга

Поверхнева долонна дуга (arcus palmaris superficialisis) утворюється поверхнева долонна гілками ліктьової і променевої артерій (рис. 400). У верхній третині кисті вона залягає під долонею апоневрозів. Гілка ліктьової артерії розвинена сильніше, ніж променевої артерії. Від опуклого боку дуги, зверненої убік пальців, беруть початок три загальні долонних пальцеві артерії (aa. digitales palmares communes), що дають власні долонних пальцеві артерії (aa. digitales palmares propriae).
400. Артерії долонній поверхні кисті. 1 – a. ulnaris; 2 – os pisiforme; 3 – arcus palmaris superficialisis; 4 – aa. digitales palmares communes; 5 – a. digitales palmares propriae; 6 – r. palmaris superficialisis a. radialis; 7 – a. radialis

Глибока долонна дуга

Глибока долонна дуга (arcus palmaris profundus) формується з глибоких кінцевих долонних гілок променевої та ліктьової артерій. Гілка ліктьової артерії розвинена сильніше, ніж глибока гілка променевої артерії. Дуга знаходиться під сухожиллями згиначів пальців і м’язів кисті на кістках зап’ястка. Від глибокої дуги відходять 4 долонні п’ясткові артерії (aa. metacarpeae palmares), які на рівні головок п’ясткових кісток з’єднуються з аа. digitales palmares communes, які є гілками поверхневої артеріальної дуги кисті.

На дорсальній поверхні кисті від rete carpi dorsale починаються rr.perforantes, анастомозирующие з однойменними артеріями долоні.

Comments are closed.