Артерії гомілки .Задня великогомілкова артерія.

Задня великогомілкова артерія (a. tibialis posterior) є безпосереднім продовженням підколінної артерії, у нижньому куті підколінної ямки направляється під сухожильну дугу камбаловідной м’язи, потім проникає в canalis cruropopliteus (рис. 411). У верхній частині гомілки артерія знаходиться між камбаловідной і задньої великогомілкової м’язами, в середній частині залягає між довгим згиначів пальців і сгибателем I пальця, в нижній частині супроводжує з медіальної сторони сухожилля триголовий м’язи гомілки. На всьому протязі артерія супроводжується болиіеберцовим нервом, прикритим добре розвиненою платівкою глибокої фасції гомілки. Задня великогомілкова артерія огинає медіальний мищелок ззаду, де пальпується її пульсація, і, проходячи під retinaculum musculorum fibularium superius, виходить на медіальний край стопи. На стопі задня великогомілкова артерія розділяється на медіальну і латеральну підошовні артерії (аа. plan-tares medialis et lateralis).
411. Артерії гомілки (вигляд ззаду) 1 – n. tibialis; 2 – a. poplitea; 3 – a. suralis lateralis; 4 – a. tibialis anterior; 5 – a. fibularis; 6 – a. tibialis posterior; 7 – a. suralis medialis

Задня великогомілкова артерія на гомілки дає гілки: 1. Артерія, що огинає малогомілкову кістка (r. circumflexus fibulae), починається на рівні шийки малогомілкової кістки, яку і огинає з латеральної сторони. Постачає кров’ю камбаловидную і довгу малогомілкову м’язи гомілки. Анастомозуючих з артеріальною мережею колінного суглоба і передньої великогомілкової артерією.

2. Малогомілкова артерія (а. реrоneа) – найбільш велика гілка системи задньої великогомілкової артерії. Бере початок частіше в її верхньому відділі. Артерія прямує вниз, розташовуючись під задньої великогомілкової м’язом, потім проникає між малогомілкової м’язом і сгибателем I пальця ноги. У нижній третині гомілки артерія проходить по латеральному краю міжкісткової перетинки і задньому краю сухожиль малогомілкової м’язів. Дійшовши до зовнішньої щиколотки, кінцева частина малогомілкової артерії включається в артеріальну мережу капсули гомілковостопного суглоба і п’яткової кістки.

Малогомілкова артерія є джерелом для наступних вторинних гілок: а) артерія, яка живить малогомілкову кістку; б) прободают гілку (r. perforans) – проходить через нижній відділ межкостной мембрани на її передню поверхню, де анастомозуючих з гілками системи передньої великогомілкової артерії. Від прободают артерії формуються латеральна лодижковая, п’яткова і сухожильная гілки. Остання постачає кров’ю сухожилля триголовий м’язи гомілки; в) є також анастомоз за рахунок гілки, яка з’єднує кінцеву частину прободают артерії з задньої великогомілкової артерією, що має важливе значення в розвитку колатералей при оклюзії задньої великогомілкової або малогомілкової артерії; г) п’яткові гілки постачають кров’ю п’ятку; д) латеральні лодижковие гілки (rr. malleolares laterales) беруть участь в утворенні лодижковой артеріальної мережі.

3. Артерія, яка живить большеберцовую кістка (a. nutricia tibiae), – найбільша кісткова артерія в організмі.

4. Медіальна задня лодижковая гілку (a. malleolaris posterior medialis), числом 1-2, розташовується під сухожиллями згиначів. Бере участь в утворенні медіальної лодижковой мережі.

5. Медіальні п’яткові гілки (rr. calcanei mediales), числом 2-3, направляються до п’яті і медіального краю стопи.
Передня великогомілкова артерія

Передня великогомілкова артерія (a. tibialis anterior) (рис. 412) починається від a. poplitea на рівні нижнього краю підколінної м’язи, опускається в canalis cruropopliteus і через верхній отвір межкостной мембрани проникає на передню поверхню гомілки. У верхній половині гомілки артерія знаходиться між передньою великогомілкової м’язом і довгим розгиначів пальців ноги, в нижній – між сухожиллями довгого розгинача I пальця і ​​передньої великогомілкової м’язом, покрита lig. cruciatum. Нижче гомілковостопного суглоба передня великогомілкова артерія переходить в a. dorsalis pedis.
412. Передня великогомілкова артерія. 1 – r. patellae; 2 – r. articularis a. genus descendentis; 3 – a. tibialis anterior; 4 – m. tibialis anterior; 5 – n. peroneus profundus; 6 – a. malleolaris anterior medialis; 7 – a. dorsalis pedis; 8 – a. malleolaris anterior lateralis; 9 – m. extensor digitorum longus; 10 – a. recurrens tibialis anterior

Гілки передньої великогомілкової артерії: а) Задня великогомілкова поворотна артерія (a. recurrens tibialis posterior) відділяється перед проходженням її через membrana interossea від початкової частини передньої великогомілкової артерії. Постачає кров’ю підколінну м’яз, бере участь в утворенні артеріальної мережі колінного суглоба.

б) Передня великогомілкова поворотна артерія (a. recurrens tibialis anterior) починається біля виходу на передню поверхню гомілки. Піднімається до передньої поверхні капсули колінного суглоба, де бере участь в утворенні rete articulare genus.

в) Латеральна передня лодижковая артерія (a. malleolaris anterior lateralis) відходить вище латеральної щиколотки, анастомозіруя з гілками малогомілкової артерії. Постачає кров’ю латеральну кісточку, беручи участь в утворенні артеріальної мережі.

г) Медіальна передня лодижковая артерія (a. malleolaris anterior medialis) за значенням аналогічна попередньої. Відділяється вище медіальної кісточки. Постачає кров’ю суглобову капсулу гомілковостопного суглоба, бере участь в утворенні медіальної лодижковой мережі, яка анастомозирует з такою ж мережею латеральної щиколотки.

Comments are closed.