АпоE: структура.

АПОЄ людини являє собою поліпептид з 299 амінокислотних залишків, молекулярна маса якого становить 34200 Да [Rail ea 1982].

АПОЄ плазми крові щурів містить 293 амінокислотних залишку, він на 71% гомологічен апоЕ людини [Fung ea 1986, Hussain ea 1988].

Використовуючи різні структурні фрагменти апоЕ і моноклональні антитіла, що перешкоджають взаємодії білка з рецептором, Вейсгребер з співавт. [Weisgraher ea 1985] прийшли до висновку, що домен рецепторного зв’язування АПОЄ охоплює центральний ділянку молекули.

Пізніше за допомогою синтетичних фрагментів апоЕ вдалося показати, що домен рецепторного зв’язування з В, Е-рецептором займає ділянку 141-155. Заміщення лізину в положенні 143 аланином, лейцину в положенні 144 проліном або аргініну в положенні 150 аланином впливає на активність рецепторсвязивающего домену, підтверджуючи той факт, що в нього залучений центральний ділянку молекули [Dyer ea 1988, Dyer ea 1991].

При аналізі мРНК з’ясована послідовність сигнального пептиду, з якого починається біосинтез апоЕ. Він включає в себе 18 амінокислотних залишків. Цей сигнальний пептид потім котрансляціонно видаляється.

У структурі апоЕ виділяються ідентичні повтори по 22 амінокислотних залишку. Ці області відіграють роль ліпідсвязивающіх доменів. В цілому структура апоЕ характеризується високим ступенем впорядкованості, обумовленої, у першу чергу, наявністю альфа-спіральної форми [Jonas ea 1993].

Comments are closed.