АпоE і обмін холестерину в ЦНС.

Звертає особливу увагу присутність апоЕ в спинномозковій рідині, в тканинах центральної і периферичної нервової системи. Так, зміст апоЕ в спинномозковій рідині людини становить 2,7% від кількості його в плазмі крові, альбуміну і апоА-1 – лише 0,4 і 0,5% [Pitas ea 1986, Roheim ea 1979].

На цій підставі виникло припущення, що апоЕ синтезується і секретується нервовими клітинами, так як у випадку дифузії з плазми крові концентрація апоА-1 в спинномозковій рідині була б такою ж або навіть більшою, ніж концентрація апоЕ, внаслідок меншої молекулярної маси. У спинномозковій рідині людини концентрація холестерину складає 3-5 мг/100 мл. Абсолютна вміст холестерину в 15 мл спинномозкової рідини невелике, однак в результаті того, що ліквор повністю оновлюється протягом 8 год, мозок щодня звільняється від 1,35-2,25 мг холестерину. Оскільки великі плазматичні білки не здатні проникати через гематоенцефалічний бар’єр, у мозку існує власна автономна система транспорту ліпідів, пов’язана з апоЕ і підтримуюча холестериновий гомеостаз в клітинах нервової системи.

АпоE в ЦНС при захворюваннях

Накопичується при пошкодженні центральних і периферичних нервів білок з молекулярною масою близько 37 кДа остаточно був ідентифікований як апоЕ. Деякі дослідники пов’язують даний факт з пошкодженням нервової тканини і активацією макрофагів [Handefmann ea 1992]. Збільшення кількості апоЕ в плазмі крові відзначено у щурів в активну фазу експериментального алергічного енцефаломієліту [Shore ea 1987]. Підвищення концентрації апо в плазмі крові, а також комплексів апоЕ з амілоїдним білком спостерігалося у людей в запальну фазу при хворобі Альцгеймера [Greenherg ea 1995, Nathan ea 1979, Strittmafter ea 1993].

Апо E в мозку

У тканині мозку людини міститься досить багато апоЕ-мРНК (30% по відношенню до печінки). Було припущено, що це пов’язано із синтезом апоЕ в мозку [Elshourhagy ea 1985].

Іммуноцітохіміческімі методами ідентифіковані клітини, які синтезують апоЕ: всі астроцити, включаючи глію Бергмана, клітини Мюллера і пітуіціти. В апараті Гольджі цих клітин за допомогою специфічних антитіл був виявлений апоЕ, що вказує на синтез його астроцитами [Pitas ea 1987].

Первинні культури клітин мозку також синтезують і секретують апоЕ. Причому на частку апоЕ припадало близько 3% від усіх секретувати білків. У порівнянні з цим в культуральному середовищі перитонеальних макрофагів миші кількість синтезованого апоЕ склало близько 1% від всіх інших білків. Первинна культура клітин мозку на 95% складалася з астроцитів, на 3% – з макрофагів і на 2% – з інших типів клітин [Lichtor ea 1992, Pitas ea 1987]. Синтезований астроцитами апоЕ, а також апоЕ з екстрактів мозку мав більш високу молекулярну масу і містив більш кислі ізоформи, ніж плазматичний пул цього білка. Як з’ясувалося, сіалірованние форми апо більш кислі і володіють більшою молекулярною масою. Це було показано в результаті ензиматичного розщеплення сіалірованних апоЕ нейрамінідазу [Zafmis ea 1981].

Цікаво, що астроцити здатні метаболізувати ЛП, що містять апоЕ в якості ліганда. На поверхні цих клітин зафіксовані високоспецифічні В, Е-рецептори. Подібні рецептори також знайдені на клітинах гліоми – злоякісної пухлини мозку [Ritdlin ea 1983]. Виявлені відмінності двох ізоформ апоЕЗ і апоЕ4 на ріст дендритів і розвиток цитоскелету в культурі нейрональних клітин (Neuro аа). Так, апоЕЗ посилював, а апоЕ4 інгібував розвиток дендритів. Імунохімічні дослідження дозволили виявити більш високий вміст апоЕЗ в порівнянні з апоЕ4 в нейрональних клітинах, причому як в тілах клітин, так і в їх дендритах. Клітини, інкубували з апоЕ4, відрізнялися менш розвиненим мікротрубочковим апаратом, а також низьким співвідношенням полімерної і мономерний форм тубуліну. Деполімеризація мікротрубочкового апарату та інгібування росту дендритів під впливом апоЕ4 показані за допомогою біохімічних, іммуноцітохіміческіх і ультраструктурних досліджень [Nathan ea 1979]. Отримані дані проливають світло на механізми патогенезу хвороби Альцгеймера та на розвиток інших нейродегенеративних захворювань. см. також АПОЄ і обмін холестерину в ЦНС

Comments are closed.