АпоE: біосинтез.

АпоE: біосинтез: вплив холестерину

Швидкість біосинтезу апоЕ в макрофагах зростає у відповідь на підвищення внутрішньоклітинного вмісту в них холестерину [Basil ea 1983]. В якості джерела, що приводить до накопичення ефірів холестерину в макрофагах, використовували модифіковані ацетилюванням ЛПНЩ. Нативні ЛПНЩ, так само як і хімічно модифіковані ЛПНЩ, индуцировали естеріфікаціі холестерину і синтез апоЕ макрофагами [Kayden ea 1985].

АпоE: біосинтез: вплив тромбоцитів

Тромбоцити збільшували вміст ефірів холестерину та утворення апоЕ в макрофагах. Причому виявилося, що при рівному накопиченні ефірів холестерину в макрофагах під впливом тромбоцитів, нативних або модифікованих ЛПНЩ підвищення продукції апоЕ було різним. Зокрема, секреція апоЕ макрофагами при стимуляції їх тромбоцитами майже в 3 рази перевищувала таку під впливом ацетильованих ЛПНЩ [Takagi ea 1988]. При цьому передбачається, що синтез і секреція апоЕ макрофагами регулюється вільним холестерином, а не його ефірами.

АпоE: біосинтез: вплив імунних факторів

Встановлено, що на біосинтез апоЕ в макрофагах впливає ряд імунних факторів. Так, в активованих під дією ендотоксину або колонієстимулюючого фактора макрофагах кількість утвореного апоЕ знижувалося, причому ступінь зниження залежала від дози [Dory, 1993, Zuckerman ea 1992]. Фактор некрозу пухлини інгібував опосередковане ліпополісахаридів зниження синтезу апо. Інтерферон-гамма інгібував продукцію апоЕ макрофагами на посттрансляционной рівні [Biiheimer ea 1982, Blue ea 1983]. У макрофагах атеросклеротичної бляшки збільшення синтезу апо спостерігалося і без участі інтерлейкіну-1 або інтерлейкіну-6 [Salomon ea 1992]. Експресія гена апо в астроцити мозку також модулювати додаванням до культури клітин ліпополісахаридів, які завжди визначають “обличчя” бактеріальної інфекції [Mouchel ea 1995]. Ці результати підтверджують точку зору про те, що апоЕ відіграє важливу роль у запальних процесах головного мозку, а також підкреслюють роль астроцитів в регенеративних процесах мозку.

АпоE: біосинтез: вплив окислених метаболітів холестерину

Не викликає сумніву участь окислених метаболітів холестерину в регуляції біосинтезу апоЕ. Присутність у середовищі інкубації 25-оксіхолестеріна стимулювало швидкість включення міченого метіоніну в апоЕ і підвищувало вміст мРНК в макрофагах [Mazzone ea 1987]. Цей ефект не залежав від присутності в середовищі модифікованих ЛПНЩ.

АпоE: біосинтез: вплив інших чинників

Швидкість синтезу апо в печінці гіпотиреоїдних щурів майже в 2 рази перевищувала таку в контролі і була знижена у тварин з підвищеною функцією щитовидної залози. Синтез інших білків (апоА-1, апоВ-48 і апоА-IV), навпаки, був знижений на 60-80% у гіпотиреоїдних тварин і підвищувався після введення трііодтіроніна [Davidson ea 1988].

Голодування з подальшим споживанням значних кількостей глюкози збільшували синтез апоЕ, надаючи в той же час протилежну дію на ферменти, що беруть участь в липогенеза [Goodrige ea 1987]. Інсулін, глюкокортикоїди і цАМФ не впливали на синтез апоЕ [Kirn ea 1989].

Comments are closed.