Аналіз частоти Y-хроматину крові та слини. Підтвердження чоловічої статі по крові і слині

При аналізі частоти Y-хроматину в слідах крові та слини, а також у волоссі отримані аналогічні дані (Любінська С. І., Антонова С. Н., 1975,1976). Тому рекомендуються єдині кількісні критерії для діагностики статевої приналежності крові, слини в слідах і волосся.

Вони представлені у вигляді таблиці, в якій дано числові співвідношення клітин з Y-хроматином і без нього. Застосування критеріїв дозволяє виносити об’єктивне (в межах заданої ймовірності) рішення про належність крові чоловікові або жінці по найменшому в кожному конкретному випадку числа досліджуваних клітин. У розрахунках використано дані про частоту Y-хроматину, де мінімальна частота Y-хроматінположітельних ядер у чоловіків склала 22%, а максимальна у жінок – 3%. Розрахунки зроблені за допомогою методу математичної статистики – послідовного аналізу з 99% надійністю.

Чоловіча стать може бути встановлений, якщо при дослідженні не більше 9 ядер виявлено не менш 3 з Y-хроматином. Якщо три Y-хроматінположітельние ядра будуть знайдені серед перших 3, 4, 5 і т. д. клітин, то чоловіча стать можна діагностувати раніше, ніж буде досліджено 9 клітин; мінімальне число, при якому діагностика можлива, – 3 клітини, якщо всі вони містять Y-хроматин. Якщо з перших 9 досліджених клітин тільки 1 або 2 виявилися Y-хроматінположітельнимі, то дослідження продовжують, поки не знаходять 4 клітини з Y-хроматином не більше ніж в 19 ядрах. Якщо 4 ядра з Y-хроматином виявлені в меншій кількості клітин, то подальше дослідження можна припинити, так як діагноз чоловічої статі встановлено. У тому випадку, коли серед 22 досліджених клітин не було виявлено жодної з Y-хроматінположітельним ядром, можна діагностувати жіноча стать (див. праву половину таблиці). Якщо зустрілося хоча б одне ядро, що містить грудочки, схожу на Y-хроматин, то для того щоб зупинитися на діагнозі жіночої статі, необхідно продовжити аналіз до 32 клітин, при двох ядрах – до 42 клітин і т. д.

Сучасні методики дозволяють достовірно визначати походження об’єктів як від жінки, так і від чоловіка. Однак число клітин, необхідний для діагностики в кожному конкретному випадку, може залежати від застосування тієї чи іншої методики. Наприклад, для встановлення походження крові від чоловіка по Х-хроматину потрібно мінімум 120 нейтрофілоцітов, в той час як при дослідженні Y-хроматину можливо встановити чоловіча стать мінімум по 3 лімфоцитів, якщо всі вони мають Y-хроматин. Приступаючи до дослідження, експерт не знає, яка кількість придатних для аналізу клітин він виявить у препараті. Тому в деяких випадках заздалегідь важко визначити оптимальну методику дослідження, особливо якщо на експертизу доставлений невеликий об’єкт.
частота y-хроматину

У таких випадках можна використовувати комплексну методику дослідження Х-і Y-хроматину в одному препараті. Методики встановлення статевої приналежності крові та слини в слідах, а також волосся, засновані на виявленні Х-і Y-хроматних, складають єдиний метод, який може бути застосований при дослідженні одного препарату, приготовленого з єдиного сліду крові, слини або одного волоса.

При використанні комплексної методики доцільно спочатку досліджувати Y-хроматин, пофарбувавши препарат флюорохромом. Якщо з тих чи інших причин він не виявлено, то препарат фарбують АЗУР-еозином для дослідження Х-хроматину.

У зв’язку з тим що встановлення статевої приналежності є фрагментом судово-біологічної експертизи слідів крові, слини і волосся, необхідно до цитологічного дослідження своєму розпорядженні дані про природу об’єкта (кров, слина, волосся), видовий, а при необхідності і групової його приналежності.

На закінчення вважаємо за необхідне відзначити також, що наведені методики призначені для встановлення статевої приналежності об’єктів, що відбулися від людей, хромосомний стать яких збігається з паспортним. Джерелом помилок можуть бути окремі випадки аномалій статевого розвитку або аберацій Y-хромосоми, такі, як набір статевих хромосом XY у жінки, різко зменшене тільце Y-хроматину або його відсутність у чоловіка.

Comments are closed.