Алкалоз метаболічний: втрата шлункового вмісту.

При блювоті, аспірації шлункового вмісту і через шлункові свищі втрачається вода, Н +, Na + і Сl-. Втрата Н + і Сl-призводить до того, що в крові накопичується НСО3-; втрата води, Na + і Сl– до гіповолемії та зниження ШКФ. У свою чергу, зниження СКФ призводить до посиленого утворення реніну та альдостерону, а також до підвищення ниркового порогу для НСО3-.

Під час блювоти відбувається втрата Сl-і підвищення концентрації НСО3-в плазмі до рівня, що перевищує його реабсорбцію в проксимальних ниркових канальцях. При цьому дистальних канальців досягає надмірна кількість бікарбонату натрію. Під дією альдостерону тут відбувається часткова реабсорбція Na + з одночасною секрецією К +. Концентрація Сl-в сечі знижена, так як відбувається його інтенсивна реабсорбція внаслідок гіповолемії і гипохлоремии. Після блювоти тяжкість алкалозу зменшується, концентрація НСО3-в плазмі знижується до ниркового порогу для цього іона. Крім того, гіповолемія, гіпокаліємія та гіперальдостеронізм призводять до підвищення цього порога. В результаті бікарбонатурія припиняється, рН та концентрація Na + в сечі знижуються, хоча концентрація Сl-залишається низькою.

Зазвичай буває достатньо усунути гіповолемію шляхом введення фізіологічного розчину; на практиці, однак, усувають також гіпокаліємію.

Алкалоз метаболічний: ворсинчастий поліп

Ворсинчастий поліп може призводити до метаболічного алкалозу внаслідок втрати К +.

Comments are closed.